Uslege

Ponuda naših usluga

Računovodstvene usluge

Profis knjigovodstvo, kao svoju osnovnu delatnost, sa 15 godina postojanja , nudi Vam kompletne knjigovodstveno-računovodstvene poslove na jednom mestu.

Kreditni poslovi za pravna lica

Vršimo izradu i pripremu kompletne dokumentacije potrebne za podnošenje kredita kod Vaše poslovne banke.

Poresko savetovanje

Bilo da Vam je potrebano da se preda odredja poreska prijava ili da se piše dopis ili žalba Poreskoj upravi možete nam se obratiti.

Transveri cena

Poštujuću evropske standarde kvaliteta, bavimo se izradom izveštaja o transvernim cenama. Za izradu transvera cena posedujemo posebno uverenje Internacionalne finansiske agencije izdatog u organizaciji regionalne privredne komore.

Pravni poslovi

Ukoliko želite da osnujete preduzeće, radnju, udruženje gradjana, sportskih klubova ili izvršite neke promene u istim, potrebna vam je izrada raznih ugovora,odluka,formulara i slično, od sada možete imati sve na jednom mestu i na taj način uštedeti sebi vreme.

Arhivska gradja

Profis Vam nudi izradu arhivske knjige i prijave arhivske gradje, kao i izradu pravilnika po kojem posluje Vaše privredno društvo a koji ste u obavezi da prijavite istoriskoj arhivi. Izrada se vrši na godišnjem nivodu kao jednokratna usluga a cena se formira spram obima dokumentacije.

Novine

Novo u ponudi

Upi staža preduzetnika

Upis staža u PIO fondu vrši se na osnovu plaćenih doprinosa. Iako bi doprinosi trebalo da se upisuju automatski, sistemi još nisu međusobno u potpunosti povezani. Zato je u praksi čest slučaj da mnogim preduzetnicima staž nije upisan iako su redovno plaćane obaveze.

 Nudimo Vam uslugu pripreme dokumentacije i dostavljanje iste u nadležne institucije PIO fonda. 

Elektronske fakture

Zakon o računovodstvu propisuje da se poslovne promene koje se knjiže ustanovljavaju verodostojnim računovodstvenim dokumentima. Nekada su ti dokumenti bili isključivo u pisanom obliku, ali počev od 01.01.2023. godine fakture se izdaju preko sofrvera „SEF“. Obavezu izdavanja elektronske fakture imaju: – subjekti javnog sektra – što se odnosi na opšti nivo drćave i javna preduzeća koja nisu obuhvaćena opštim nivoom države – subjekti privatnog sektora koji su obveznici PDV-a – subjekti privatnog sektora koji izdaju fakture korisnicima javnog sektora

SEF je softversko rešenje Ministarstva finansija putem kojeg se šalju, primaju, evidentiraju, obrađuju i čuvaju elektronske fakture. Pored upravljanja elektronskim fakturama, SEF se koristi i za evidentiranje PDV-a. Na SEF treba da se registrujete, kao pravni ili privredni subjekt – ili ovu posao možete prepustiti nama kako bi sve bilo uradjeno u skladu sa zakonom.

Made with Pingendo Free  Pingendo logo