This is an example of portfolio detail

Računovodstvene usluge

  • Klijenti: Pravna lica

Računovodstvo je disciplina koja se bavi zapisom svih finansiskih transakcija koje se dogode u jednoj poslovnoj organizaciji. Uz knjigovodstvo , računovođa se bavi poreskom tematikom i popunjavanja raznih statističkih obrazaca koji su potrebni s obzirom na vrstu delatnosti.Danas, računovodstvo se ponekad naziva i „jezikom biznisa” jer je ključni oslonac finansijskog izveštavanja i poslovnih informacija o poslovnim događajima za mnoge grupe korisnika. Ovim dolazimo na to da računovodstvo nije samo jednostavno vodjenje knjiga, računovodstvo je jedna od ključnih stvari za razvoj Vašeg biznisa i to je način na koji mi pristupamo Vama i Vašem poslovanju.

Made with Pingendo Free  Pingendo logo